Tuesday, 16 May 2017

KURSUS PENGURUSAN & PENGENDALIAN PSS

Kursus Pengurusan dan Pengendalian Pusat Sumber Sekolah yang diadakan pada 
4 Februari 2017 (Sabtu) adalah untuk melatih Pengawas Pusat Sumber baharu dalam mengendalikan Pusat Sumber dengan betul. Pengawas Pusat Sumber akan didedahkan kepada pengoperasian dan pengurusan Pusat Sumber setiap hari. 
Dengan adanya kursus sebegini, murid-murid akan dapat meningkatkan 
tahap kecekapan dalam menguruskan Pusat Sumber.Objektif kursus ini adalah untuk :
  Memberi kemahiran asas kepimpinan dan pengurusan kepada peserta.
  Memahami konsep pengurusan Pusat Sumber dengan lebih sistematik.
  Memberi pendedahan tentang pemprosesan buku dengan betul.
  Menyemai nilai-nilai kepimpinan yang positif kepada peserta.

 
 
 

Kursus ini diharapkan dapat menyuntik minat dan semangat rajin bertugas 
di samping memberi pendedahan mengenai pengoperasian dan tanggungjawab 
seorang Pengawas Pusat Sumber Sekolah. 

Aktiviti Pusat Sumber